പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളുടെ രേഖാചിത്രം പുറത്തു വിട്ടു

കല്‍പ്പറ്റ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍  ചെയ്ത ക്രൈം നം: 940/2023 കേസിലെ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ രേഖാചിത്രമാണിത്. ടിയാനെകുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവര്‍ കല്‍പ്പറ്റ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

കല്പറ്റ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍: 04936202400
എസ്.എച്ച്.ഒ: 9497987196
എസ്.ഐ: 9497935270